Waarom op ons een beroep doen?

 

Forumleden hebben een opleiding bemiddeling gevolgd, zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en zijn onderworpen aan de gedragscode van de commissie.

Forumleden gebruiken een heldere tariefregeling. Van bij de start van een bemiddeling is duidelijk welke prestaties cliënten per uur betalen (bijvoorbeeld vergadertijd) en of er ook prestaties met een vast tarief zijn (bijvoorbeeld de redactie van een overeenkomst). De bedragen zijn bekend.

Forumbemiddelaars werken samen. Zij geven elkaar feedback. Dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

De forumvergaderingen houden hen goed op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied bemiddeling en de relevante wetgeving.

U vindt een Forumbemiddelaar in uw streek via de lijst van actieve Forumleden.